Služby

Přidat stránku do oblíbených Vytisknout stránku

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, aj.)
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • po domluvě i zastoupení vůči úřadům
 • rekonstrukce daňové evidence

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.)

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, aj.)
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • po domluvě i zastoupení vůči úřadům
 • rekonstrukce účetnictví

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané (účetní deník, hlavní khina, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.)

Mzdová agenda

 • kompletní zpracování mezd
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)
 • roční vyúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • mzdové listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech pří kontrolách u zdravotních pojišťoven a OSSZ (PSSZ)

Zpracování daňových přiznání

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň silniční
 • ostatní daně dle dohody